7. Testna uporaba alfa verzije kTG na primeru stavbe

Trenutni status
Obiskovalec
Cena
Brezplačno
Pričnite

Testna uporaba alfa verzije kTG je predvidena na stavbi, ki si jo poljubno izbere strokovnjak (to je predvidoma stavba, ki jo ima strokovnjak v delu oz. jo pozna, tako da si jo lahko izbere za primer, lahko pa je tudi hipotetična testna stavba).

Priporočamo, da strokovnjak testno uporabi tiste kazalnike, ki so mu glede na naravo dela blizu, torej meni, da so z vidika njegovega strokovnega področja obvladljivi, in bo njegovo mnenje o uporabnosti kazalnika, manjkajočih strokovnih podlagah, primernosti programskih orodij, ki jih uporablja, vrzelih v podatkih in zakonskih podlagah, relevantno za področje razvoja kazalnikov in njihovega prilagajanja slovenskemu okolju in praksi.