6. Optimizirani stroški in vrednost stavbe v življenjskem ciklu stavbe