Kazalniki trajnostne gradnje za slovensko okolje, revija GRADBENIK 9 2020

Strokovni članek z naslovom Kazalniki trajnostne gradnje za slovensko okolje, ki sta ga pripravila GI ZRMK in ZAG in je bil objavljen v reviji GRADBENIK 9, september 2020 (str. 64-66), si lahko s klikom na sliko članka.