Merila za trajnostno gradnjo v slovenskem okolju, objavljeno v revija GRADBENIK

Strokovni članek z naslovom Merila za trajnostno gradnjo v slovenskem okolju, ki sta ga pripravila GI ZRMK in ZAG in je bil objavljen v reviji GRADBENIK 1-2, januar – februar 2021, letnik 25 (str. 64-65), si lahko ogledate tako, da kliknete na sliko članka.