Posvetovalna delavnica o digitalizaciji graditve ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

V sredo, 18. decembra 2019, je v dvorani ZAG v Ljubljani v organizaciji  GI ZRMK in ZAG potekala posvetovalna delavnica o možnostih in priložnostih uvedbe digitalizacije v našem okolju za neovirano vpeljavo meril trajnostne gradnje  v stavbnem sektorju.

Tema

Z začetkom leta 2019 se je pod okriljem širšega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pričela druga faza priprave slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje.
Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE je večletni projekt, ki poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor (MOP), merila za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji pa v sodelovanju z MOP pripravljata Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG).
Pri razvoju meril je ključno načelo participiranja stroke in uporabnikov, zato predvidevamo različne oblike strokovnega sodelovanja, med njimi tudi uvodne posvetovalne delavnice o uvedbi digitalizacije v Sloveniji s poudarkom na grajenem okolju.

Namen posvetovalne delavnice

Seznanitev:

  • Ključnih deležnikov s procesom razvoja slovenske verzije meril trajnostne gradnje (TG) na podlagi EU okvira Level(s).
  • O pomenu uvedbe digitalizacije v naše okolje.
  • O programskih orodjih za »BIM projektiranje« in njihovih razvojnih potencialih v stavbnem sektorju.
  • O možnostih in priložnosti uvedbe digitalizacije v našem okolju za neovirano vpeljavo meril TG v stavbnem sektorju.

Vsebina posvetovalne delavnice

  • Pozdravni nagovor koordinatorja projekta LIFE IP CARE4CLIMATE – MOP.
  • Predstavitev načrta razvoja kazalnikov TG v Sloveniji in njihova umestitev v okvir LEVEL(s) – GI ZRMK in ZAG.