Posvetovalna delavnica s ključnimi deležniki javnega sektorja ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

V petek, 29. novembra 2019, je v dvorani ZAG v Ljubljani v organizaciji ZAG in GI ZRMK potekala posvetovalna delavnica s predstavniki javnega sektorja o kazalnikih trajnostne gradnje. Pri razvoju meril za slovensko okolje smo se posvetovali s predstavniki ožjega in širšega javnega sektorja ter občin glede možnih oblik vključevanja trajnostnih meril v javna naročila na področju graditve stavb.

Tema

Z začetkom leta 2019 se je pod okriljem širšega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pričela druga faza priprave slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE je večletni projekt, ki poteka pod koordinacijo Ministrstva za okolje in prostor (MOP), merila za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji pa v sodelovanju z ministrstvom pripravljata Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG).
Pri razvoju meril je ključno načelo participiranja stroke in uporabnikov, zato predvidevamo različne oblike strokovnega sodelovanja, med njimi tudi uvodne posvetovalne delavnice s predstavniki javnega sektorja.

Namen delavnice

  • Seznaniti javni sektor s procesom razvoja slovenske verzije meril trajnostne gradnje (TG) na podlagi EU okvira Level(s).
  • Odpreti diskusijo o pasteh sistema javnega naročanja na področju stavb za neovirano vpeljavo meril TG.
  • Preučiti možnosti in prihodnje priložnosti za integracijo meril TG v sistem javnega naročanja.

Vsebina

  • Pozdravni nagovor koordinatorja projekta LIFE17 IPC/SI/00007 – LIFE IP CARE4CLIMATE – MOP.
  • Predstavitev načrta razvoja kazalnikov trajnostne gradnje v Sloveniji in njihova umestitev v okvir LEVEL(s) – GI ZRMK in ZAG.
  • Primeri dobrih praks z vidika povezovanja trajnostnega koncepta in procesa javnega naročanja.
  • Pogovorno omizje o priložnostih in ovirah za uporabo sistema za vrednotenje trajnostne gradnje v našem okolju.