Konferenca LIFE IP CARE4CLIMATE: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti

8. junija 2022, je v Austria Trend hotelu v Ljubljani potekala mednarodna konferenca LIFE IP CARE4CLIMATE: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti.

Udeleženci so na konferenci spoznali najnovejše trende s področij trajnostne mobilnosti, zelene preobrazbe stavb, trajnostne in podnebju prijazne rabe zemljišč (LULUCF) ter trajnostne gradnje in zelenega javnega naročanja. Prisluhnili so primerom domačih in tujih dobrih praks in se povezali z vodilnimi strokovnjaki na teh področjih. Razprave so spodbudile razmišljanje in nas približale zastavljenim ciljem podnebne nevtralnosti.
Konferenca je poteka v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor ter agencije D’Agency.

Posebna sekcija je bila namenjena temi: TRAJNOSTNA GRADNJA IN ZELENO JAVNO NAROČANJE (ZEJN), v okviru katere je dr. Marjana Šijanec Zavrl predstavila razvoj slovenskih kazalnikov trajnsotne gradnje v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.

VIDEOPOSNETEK

PowerPoint predstavitev