Priročnik za investitorje Človek v pametni in krožni stavbe

Julija 2022 je pri založbi Fit media d.o.o. izšel Priročnik za investitorje Človek v pametni in krožni stavbe.

Dostopen je brezplačno na povezavi https://www.zelenaslovenija.si/zaloznistvo/prirocnik-za-investitorje-clovek-v-pametni-in-krozni-stavbi/.

Priročnik obravnava tudi nekatere vidike trajnostne gradnje. Posebej posebej izpostavljamo prispevke, ki se navezujejo na SLO kTG v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.