Oblike poročanja

Poročilo o izračunani rabi vode

Obvezno poročilo obsega poročanje o izračunani količini rabe vode iz sanitarnih naprav in gospodinjskih aparatov ter o skupni letni rabi pitne vode v kubičnih metrih na uporabnika v enem letu (m3/oseba/a) (Slika 1.16). Poročanje se v orodju generira avtomatično.

Sanitarne naprave – npr. izplakovalniki straniščnih školjk, pisoarjev, armature umivalnikov, prh, bidejev, kadi (m3/oseba/a)
Gospodinjski aparati – npr. pomivalni stroji in pralni stroji (m3/oseba/a)
Skupna letna raba vode na osebo (m3/oseba/a)

Slika 1.16: Poročilo o izračunani rabi vode v stavbi za splošno obliko poročanja

Poročilo o delitvi rabe vode po tipu vode

Poročanje obsega navedbo Indeksa izkoriščanja vode za lokacijo WEI+ (%), kar je obvezno. Poročanje o delitvi na rabo pitne in ne-pitne vode na osebo na leto pa je opcijsko, vendar za stavbe na področju stresa vodotokov WEI+ nad 20% prav tako obvezno. Ker imajo v Sloveniji vsi vodotoki Indeks izkoriščanja vode WEI+ pod 20%, poročanje o delitvi na rabo pitne in ne-pitne vode na osebo na leto (m3/oseba/a) ni obvezno (Slika 1.17). Tudi to poročanje se v orodju generira avtomatično, seveda pa zahteva vnos podatkov za zbiranje sive vode in deževnice.

Indeks izkoriščanja vode za lokacijo – poletni, večletni (%) – OBVEZNO
Skupna letna raba pitne vode na osebo (m3/oseba/a)
Skupna letna raba ne-pitne vode na osebo (m3/oseba/a)

Slika 1.17: Poročilo o indeksu WEI+ in delitvi rabe vode za splošno obliko poročanja