Slovenske kazalnike trajnostne gradnje (SLO kTG) oblikujemo na podlagi evropskega okvira Level(s), ki predstavlja vezni člen med cilji EU na področju krožnega gospodarstva in razogljičenja stavb ter gradnjo stavb v praksi.

Kazalniki Level(s) so že vključeni v evropske strateške dokumente in aktualno zakonodajo, predvideni so kot merilo za evropsko trajnostno financiranje. Podobno kot Slovenija tudi druge države EU pripravljajo vse potrebno za uporabo metrike trajnostne gradnje Level(s) v svojem okolju.

Trenutni status
Obiskovalec
Cena
Brezplačno
Pričnite