Pilotna uporaba beta verzije SLO kTG pri načrtovanju stavb

Delavnica sejem DOM (petek, 24. marec 2023)

SLO kTG po EU Level(s) podpora pri odločanju o trajnostni prenovi in gradnji stavb

Delavnica sejem MEGRA (petek, 10. marec 2023)

Vitko vodenje v gradbeništvu

Seminar – usposabljanje za vodje v gradbeništvu in sektorjih, povezanih z graditvijo.

Rezultati testiranja uporabnosti kazalnikov trajnostne gradnje v slovenskem okolju (EGES 4/22)

Rezultati testiranja uporabnosti kazalnikov trajnostne gradnje v slovenskem okolju (EGES 4/22)

Vabilo na delavnico – Slovenski kazalniki trajnostne gradnje – prehod v prakso (hibridno, v petek 7. oktobra 2022)

Na delavnici, namenjeni širši strokovni javnosti, predvsem pa projektantom in investitorjem, bo…

Priročnik za investitorje Človek v pametni in krožni stavbe

Priročnik za investitorje Človek v pametni in krožni stavbe.

Predavanje na Strokovni konferenci ob izidu priročnika za investitorje Človek v pametni in krožni stavbi

Predavanje na Strokovni konferenci ob izidu priročnika za investitorje Človek v pametni in krožni…

Vabilo na delavnico – Kazalnik 4.1 – Kakovost notranjega zraka (on-line, 30. junij 2022)

Na delavnici bo strokovni javnosti predstavljen razvoj kazalnikov trajnostne gradnje (kTG), tokrat…

Konferenca LIFE IP CARE4CLIMATE: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti

Konferenca LIFE IP CARE4CLIMATE: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti

Vabilo na delavnico – Kazalniki 1.1, 4.2 in 5.1 – Energija, toplotno ugodje & pregrevanje (on-line, 10.6.22)

Delavnica je namenjena srečanju s strokovnjaki na področju energetskega modeliranja stavb in…

Vabilo na delavnico – Kazalniki Makro cilja 2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov v praksi (on-line, 2.6.22)

Na drugi delavnici v seriji delavnic na temo kazalnikov trajnostne gradnje se bomo osredotočili na…

Vabilo na delavnico – Kazalnik 1.2 GWP – Uporaba ogljičnega odtisa stavbe v praksi (on-line, 30.05.22)

Določanje ogljičnega odtisa po metodologiji, ki jo podaja EU okvir Level(s) v okviru Kazalnika 1.2…

Vabilo na delavnico – testna uporaba kTG (Sejem Megra, 21.04.22)

Na delavnici želimo kazalnike približati strokovni javnosti, na primerih prikazati njihovo uporabo…

Vabilo na delavnico – testna uporaba kTG (Sejem Dom, 08.04.22)

Slovenski kazalniki trajnostne gradnje predstavljajo nacionalno prilagoditev evropskega okvira…

Vabilo za sodelovanje pri strokovnem dialogu

Vabilo se nanaša na predhodno posvetovanje naročnika z zasebnimi gospodarskimi družbami in javnimi…

Strokovne delavnice Testiranje alfa verzije in uporaba kazalnikov trajnostne gradnje v praksi (EGES 2/22)

Strokovne delavnice Testiranje alfa verzije in uporaba kazalnikov trajnostne gradnje v praksi (EGES…

Kdaj je primeren čas za uporabo SLO kTG?

Skladno z razvojem gradbenega projekta postaja tudi obravnava posameznega kazalnika bolj kompleksna…

Povabilo k testiranju alfa verzije SLO kTG po EU Level(s)

Do konca maja 2022 bo alfa verzija slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG) na voljo za…

Slovenski kazalniki trajnostne gradnje – povabilo k testni uporabi (EGES 1/22)

Slovenski kazalniki trajnostne gradnje - povabilo k testni uporabi (EGES 1/22).

Testna uporaba kazalnikov trajnostne gradnje Level(s) v slovenskem okolju, revija Pro Bauhaus št. 4 (2021)

Strokovni članek z naslovom "Testna uporaba kazalnikov trajnostne gradnje Level(s) v slovenskem…

Kazalniki trajnostne gradnje v testni uporabi, revija GRADBENIK 12/2021

Strokovni članek z naslovom "Kazalniki trajnostne gradnje v testni uporabi",

Usposabljanje za testno uporabo alfa-verzije slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (kTG)

Usposabljanje je namenjeno strokovni javnosti oziroma strokovnjakom, ki razmišljajo o vključitvi…

Merila za trajnostno gradnjo v slovenskem okolju, objavljeno v revija GRADBENIK

Strokovni članek z naslovom Merila za trajnostno gradnjo v slovenskem okolju, ki sta ga pripravila…

Poskusna uporaba meril za trajnostno gradnjo, članek v reviji EGES 1/2021

Strokovni članek z naslovom "Poskusna uporaba meril za trajnostno gradnjo, članek v reviji EGES…

Kazalniki trajnostne gradnje za slovensko okolje, v reviji IZS NOVO

Strokovni članek z naslovom Kazalniki trajnostne gradnje za slovensko okolje, ki sta ga pripravila…

Predavanje na Konferenci krožne, manjogljične in pametne stavbe

Predavanje z naslovom Razvoj slovenskega sistema kazalnikov trajnostne gradnje na E-konferenci…

Prilagoditev metrike trajnostne gradnje za slovensko okolje, Revija EGES 4 2020

Strokovni članek z naslovom Prilagoditev metrike trajnostne gradnje za slovensko okolje, ki sta ga…

Kazalniki trajnostne gradnje za slovensko okolje, revija GRADBENIK 9 2020

Strokovni članek z naslovom Kazalniki trajnostne gradnje za slovensko okolje, ki sta ga pripravila…

Posvetovanja z deležniki ob razvoju slovenskih kazalnikov za trajnostne stavbe, Revija EGES 1 2020

Strokovni članek z naslovom Posvetovanja z deležniki ob razvoju slovenskih kazalnikov za trajnostne…

Posvetovalna delavnica o digitalizaciji graditve ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

V sredo, 18. decembra 2019, je v dvorani ZAG v Ljubljani v organizaciji GI ZRMK in ZAG potekala…

Posvetovalna delavnica s ključnimi deležniki javnega sektorja ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

V petek, 29. novembra 2019, je v dvorani ZAG v Ljubljani v organizaciji ZAG in GI ZRMK potekala…

Posvetovalna delavnica s ključnimi deležniki – arhitekti ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

V sredo, 6. novembra 2019, je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v organizaciji GI ZRMK in ZAG…

Predavanje na konferenci WCF 2019, v Ljubljani, 8.-11. april 2019

Predavanje z naslovom The Slovenian approach to sustainability indicators for buildings, na…

Strokovni posvet Okoljske lastnosti proizvodov za kazalnike trajnostne gradnje

V sredo, 6. marca 2019, je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v okviru sejma DOM potekal…