Vabilo na delavnico - Kazalnik 1.2 GWP - Uporaba ogljičnega odtisa stavbe v praksi

Delavnica je namenjena srečanju s strokovnjaki na področju LCA analize v stavbah in posvetovanju z deležniki o uporabi SLO kazalnikov trajnostne gradnje po EU okviru Level(s) v praksi.

On-line (ZOOM), v ponedeljek, 30. maja 2022, 9:30 -13:45

Obvladovanje ogljičnega odtisa stavbe v celotnem življenjskem ciklu je pomemben element na poti k brezogljični družbi. Kot merilo se postopoma vključuje v evropsko zakonodajo paketa Fit for 55 in v taksonomijo evropskega trajnostnega financiranja. Zato ga bomo morali kmalu vpeljati tudi pri nas.
Na delavnici želimo kazalnike trajnostne gradnje s poudarkom na Kazalniku 1.2 Potencial za globalno segrevanje (GWP) približati strokovni javnosti. Vidnejši strokovnjaki in raziskovalci s področja LCA analize stavb bodo predstavili stanje, izzive in razvojne usmeritve na področju presoje vpliva stavb na okolje ter na primerih prikazali uporabo metode LCA in nastajajoča orodja za določanja ogljičnega odtisa stavbe, ki jih prvi deležniki v slovenskem okolju že uporabljajo.

Vabilo na delavnico

PRIJAVAPOSNETEK DELAVNICE - v "Gradivih"

Program dogodka:

Kazalnik 1.2 GWP – Uporaba ogljičnega odtisa stavbe v praksi

ponedeljek, 30. maj 2022 – 9:30 – 13:45

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:30 – 11:45 Srečanje s strokovnjaki
9:30 – 9:35 Uvodni nagovor
9:35 – 10:00 Razvoj SLO kTG v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE – Kazalnik 1.2 GWP Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
10:00 – 10:30 LCA – ozadje in praksa Dr. Tajda Potrč Obrecht, Dipl.-Ing. (Republika Avstrija), ZAG
10:30 – 11:00 Life cycle assessment (LCA) of the largest wood building in Slovenia; The InnoRenew Centre of Excellence, Izola – Results, discussion and reflection* Dr. Erwin M. Schau, PhD, Dipl.-Ing.(Uni.), InnoRenew CoE
11:00 – 11:30 Ocena življenjskega cikla trajnostnih stavb: izkušnje in izzivi

Dr. kand. Iva Lukić,

prof. dr. Miroslav Premrov,

prof. dr. Vesna Žegarac Leskovar, Univerza v Mariboru,
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Razprava in kratek odmor
11:45 – 13:45 Posvetovanje z deležniki – uporaba ogljičnega odtisa v praksi
11:45 – 12:15 Uvajanje novosti na področju podpore Archicada pri analizah ogljičnega odtisa stavbe Gorazd Rajh, PILON AEC d.o.o.
12:15 – 12:35 BIM načrtovanje in ogljični odtis na primeru Marko Kramar arhitekt s.p.
12:35 – 12:55 Vrednotenje okoljskih vplivov na primeru Lumar hiše Klara Pucko Maher, univ.dipl.inž.grad., LUMAR IG
tbd
13:00– 13:45

Razprava in anketa

GI ZRMK, ZAG

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

*predavanje bo v angleškem jeziku

Vsebinska priprava delavnice:
izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl (GI ZRMK), doc. dr. Sabina Jordan (ZAG)

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna.

Na strokovno delavnico se lahko prijavite najkasneje dan pred dogodkom (do 29. maja 2022) s spletno prijavnico TUKAJ.

Člani IZS in ZAPS bodo prejeli kreditne točke v skladu s pravili stanovskih združenj. Vlogi za dodelitev kreditnih točk smo poslali na IZS in ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno.