V EU približno polovico vseh surovin porabimo v gradbenem sektorju. S stavbami povezujemo tudi visok, skoraj 40% delež emisij toplogrednih plinov. Z napredkom na področju energijske učinkovitosti stavb in nižanjem emisij, ki jih povzročamo z obratovanjem stavbe, raste relativni pomen emisij, vgrajenih v materiale. Prav tako se veča pomen oziroma delež stroškov gradnje v celotnem življenjskem ciklu stavbe v primerjavi s stroški, povezanimi z uporabo stavbe.

Da bi lahko omenjene vplive pri stavbah vrednotili, je potrebno vzpostaviti konsistenten opis stavbe v smislu izdelkov in materialov, vgrajenih v obravnavano stavbo. Ta cilj dosežemo z uporabo kazalnika 2.1 »Seznam količin, materialov in življenjske dobe«. Kazalnik 2.1 je ključen pri zagotavljanju konsistentnih podatkov opisa stavbe za različne ostale kazalnike, ki jih uporabljamo pri ocenjevanju trajnostnosti stavbe, še posebej za kazalnika 1.2. in 2.2. ter tudi za vse analize življenjskega cikla stavbe (okoljski odtis – LCA in povezan kazalnik prispevka h globalnemu segrevanju GWP ter stroški v celotni življenjski dobi stavbe – LCC).

Kazalnik 2.1. obravnava tri elemente:

  • Seznam količin (BoQ)
  • Seznam materialov (BoM) ter
  • Življenjsko dobo sestavnih delov stavbe

Trenutni status
Obiskovalec
Cena
Brezplačno
Pričnite

Vsebina je vidna za udeležence. Vpišite se.