Pri opisu kazalnika 2.2. »Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju« za opis teh odpadkov uporabljamo kratico CDW (»construction and demolition waste«).