2.2 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju

Trenutni status
Obiskovalec
Cena
Brezplačno
Pričnite
Usposabljanje
Gradiva

Pri opisu kazalnika 2.2. »Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju« za opis teh odpadkov uporabljamo kratico CDW (»construction and demolition waste«).

Vsebina je vidna za udeležence. Vpišite se.