2.2 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju

Trenutni status
Obiskovalec
Cena
Zastonj
Pričnite
Usposabljanje
Gradiva

Pri opisu kazalnika 2.2. »Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju« za opis teh odpadkov uporabljamo kratico CDW (»construction and demolition waste«).

Viri

Širjanec Zavrl, M., 2020. Kazalniki trajnostne gradnje - https://www.e-gradbenik.si/vsebine/energetska-u%C4%8Dinkovitost/trajnostna-gradnja/kazalniki-trajnostne-gradnje/ (pridobljeno dne 18. 10. 2021)

Zbašnik-Senegačnik, M., Koprivec, L., 2020, Gradbeni odpadki kot surovina v trajnostnem grajenem okolju. Igra ustvarjalnosti, št. 8, str. 28 – 36. https://doi.org/10.15292/IU-CG.2020.08.028-036