Namen kazalnika 5.1 »Zaščita uporabnikovega zdravja in toplotno ugodje« je analizirati vpliv bodočih klimatskih pogojev na toplotno ugodje v stavbah, s ciljem spodbujanja ocene potencialnih srednje do dolgoročnih vplivov predvidenih bodočih klimatskih pogojev na zdravje in toplotno ugodje uporabnikov stavb. Presoja je pomembna zlasti zaradi ugotavljanja morebitnega pregrevanja v poletnih mesecih, da lahko tveganje za poslabšanje toplotnega ugodja rešujemo že v zgodnji fazi načrtovanja stavbe.

Trenutni status
Obiskovalec
Cena
Brezplačno
Pričnite

Vsebina je vidna za udeležence. Vpišite se.