Namen kazalnika je analizirati vpliv bodočih klimatskih pogojev na toplotno ugodje v stavbah, s ciljem spodbujanja ocene potencialnih srednje do dolgoročnih vplivov predvidenih bodočih klimatskih pogojev na zdravje in toplotno ugodje uporabnikov stavb. Presoja je pomembna zlasti zaradi ugotavljanja morebitnega pregrevanja v poletnih mesecih, da lahko tveganje za poslabšanje toplotnega ugodja rešujemo že v zgodnji fazi načrtovanja stavbe.