Kazalnik 3.1 »Raba vode v fazi rabe stavbe« naslavlja ravnanje z vodo v stavbi v različnih oblikah, kot pitno in nepitno vodo. Osredotoča se le na tisti del življenjskega cikla stavbe, ko je stavba v obratovanju oziroma v uporabi. Zato obravnava le rabo vode, vezano na uporabnika in delovanje stavbe (v direktni povezavi z uporabnikom), ne pa tudi rabe vode za proizvodnjo produktov in materialov za stavbo, kakor tudi ne rabe vode za gradnjo stavbe, njeno prenovo in razgradnjo.

Trenutni status
Obiskovalec
Cena
Brezplačno
Pričnite

Vsebina je vidna za udeležence. Vpišite se.