3.1 Raba vode v fazi rabe stavbe

Trenutni status
Obiskovalec
Cena
Brezplačno
Pričnite

Kazalnik 3.1 Raba vode v fazi rabe stavbe naslavlja ravnanje z vodo v stavbi v različnih oblikah, kot pitno in nepitno vodo. Osredotoča se le na tisti del življenjskega cikla stavbe, ko je stavba v obratovanju oziroma v uporabi. Zato obravnava le rabo vode, vezano na uporabnika in delovanje stavbe (v direktni povezavi z uporabnikom), ne pa tudi rabe vode za proizvodnjo produktov in materialov za stavbo, kakor tudi ne rabe vode za gradnjo stavbe, njeno prenovo in razgradnjo.

Vsebina je vidna za udeležence. Vpišite se.