Kazalnik 2.3. »Načrtovanje za prilagodljivost in prenovo« obravnava pomembno vprašanje glede funkcionalnosti stavbe ob dani investiciji, bodisi v finančnem ali okoljskem smislu. Največji okoljski vplivi gradnje stavb namreč izhajajo iz konstrukcije stavbe in fasade stavbe. Zato je zelo zaželeno, če je življenjska doba konstrukcije in fasade stavbe dolga.

Trenutni status
Obiskovalec
Cena
Brezplačno
Pričnite

Vsebina je vidna za udeležence. Vpišite se.