Kazalnik 2.3. »Načrtovanje za prilagodljivost in prenovo« obravnava pomembno vprašanje glede funkcionalnosti stavbe ob dani investiciji, bodisi v finančnem ali okoljskem smislu. Največji okoljski vplivi gradnje stavb namreč izhajajo iz konstrukcije stavbe in fasade stavbe. Zato je zelo zaželeno, če je življenjska doba konstrukcije in fasade stavbe dolga.