Trajnostna gradnja

Naslednji korak k zmanjšanju emisij TGP

PILOTNI PROJEKTI UPORABE SLO kTG po LEVEL(S) pri NAČRTOVANJU STAVB (2023-2024-2025)

Investitorje in projektante vabimo k pilotni uporabi beta verzije SLO kTG ob pripravi projektov IDP in PZI (kvalitativno in kvantitativno vrednotenje kazalnikov TG).

Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo javno naročilo javno naročilo (Številka na PJN: JN002087/2024-SL1/01) za “Pripravo poročila o izvedbi pilotne uporabe beta različice slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG) po okviru EU Level(s)“, kjer lahko pilotni projekti kandidirajo za sredstva za pilotno uporabo beta verzije SLO kTG pri načrtovanju stavb.

Rok za oddajo ponudb je 22.4.2024 do 13h.

VEČ O PILOTNI UPORABI beta verzije SLO kTGČLANEK O PILOTNI UPORABI beta verzije SLO kTG ob načrtovanju stavb

OB ZAKLJUČKU TESTIRANJA alfa verzije SLO kTG

Ob zaključku prve faze razvoja SLO kTG (6/2022) smo pripravili poročilo o uporabnosti alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG) po EU okviru Level(s) pri nas. Vsem udeležencem testiranja kazalnikov se zahvaljujemo za sodelovanje.

Analiza uporabnosti kazalnikov trajnostne gradnje pri nas

Trajnostna gradnja (TG) je gradnja stavb na način, da je njihov vpliv na okolje v celotnem življenjskem ciklu čim manjši, da je zagotovljeno zdravo in udobno bivanje ter gospodarnost projekta. Trajnostni kazalniki za stavbe omogočajo vrednotenje projektnih rešitev in spodbujajo nadaljnje zmanjšanje okoljskih vplivov in izpustov TGP v gradbenem sektorju.

PRELIMINARNO URAVNOTEŽEVANJE VIDIKOV TG

Na spodnji povezavi so objavljene preliminarne uteži šestih vidikov (Makro ciljev) trajnostne gradnje. Uteži so določene na podlagi mnenja deležnikov o relativni pomembnosti oz. aktualnosti posameznega Makro cilja TG v slovenskem prostoru (metoda AHP).
(Poglejte tudi VIDEO)

POVEZAVA DO POROČILA O UTEŽEHOglejte si video izobraževanje

Razvoj trajnostnih kazalnikov

Evropski okvir za poročanje o kazalnikih trajnostne gradnje Level(s) predstavlja skupen pristop EU za oceno okoljskih lastnosti stavb na podlagi obstoječih standardov. Posamezni kazalniki obravnavajo vplive stavbe na trajnostne prioritete na evropski ravni. Tako se lahko uporabnik metode pri načrtovanju in gradnji osredotoči na obvladljiv nabor konceptov in kazalnikov, s katerimi stavba prispeva k okoljskim ciljem EU in države članice. Level(s) se lahko uporablja tudi ob že uveljavljenih tržnih certifikacijskih shemah za ocenjevanje trajnostne gradnje in s tem omogoča transparentnost in primerljivost metod.

V Sloveniji v okviru LIFE IP Care4Climate nastaja slovenska prilagoditev kazalnikov trajnostne gradnje (kTG), ki izhaja iz Level(s). Razvoj poteka na GI ZRMK in ZAG pod okriljem MOP. V okviru aktivnosti bodo pripravljene Nacionalne smernice za trajnostno gradnjo, trajnostni kazalniki za stavbe, ki bodo omogočili nadaljnje zmanjšanje okoljskih vplivov in izpustov TGP v gradbenem sektorju. Organizirana bodo tudi posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in strokovnjaki za podporo razvoju kazalnikov ter usposabljanja za končne uporabnike ter kampanje za ozaveščanje in promocijo trajnostne gradnje.

Cilji aktivnosti

Razvoj nacionalnega sistema trajnostnih kazalnikov,

ki bo omogočil upoštevanje okoljskih, gospodarskih in družbenih vplivov načrtovanja, gradnje in prenove (zlasti javnih) stavb.

Upoštevanje stališča zainteresiranih strani

in pri vzpostavitvi sistema izpeljati participativni postopek s ključnimi odločevalci, strokovnjaki in končnimi uporabniki

Vzpostavitev potrebnega strokovnega okvirja

za njegovo implementacijo v praksi.