Trajnostna gradnja

Naslednji korak k zmanjšanju emisij TGP

Oglejte si video izobraževanje

V teku je testna uporaba alfa verzije slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje. Vabljeni!

Testna uporaba kazalnikov trajnostne gradnje

Trajnostna gradnja je gradnja stavb na način, da je njihov vseživljenjski vpliv na okolje vključno z razgradnjo čim manjši. Trajnostni kazalniki za stavbe bodo omogočili nadaljnje zmanjšanje okoljskih vplivov in izpustov TGP v gradbenem sektorju.

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k sodelovanju pri strokovnem dialogu v povezavi z izvedbo testiranja beta različice slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (kTG), ki sledijo evropskemu okviru Level(s). Investitorji lahko ministrstvu svoj interes izrazijo do 22. aprila 2022.

Vabilo k sodelovanju pri strokovnem dialogu

Razvoj trajnostnih kazalnikov

Evropski okvir za poročanje o kazalnikih trajnostne gradnje Level(s) predstavlja skupen pristop EU za oceno okoljskih lastnosti stavb na podlagi obstoječih standardov. Posamezni kazalniki obravnavajo vplive stavbe na trajnostne prioritete na evropski ravni. Tako se lahko uporabnik metode pri načrtovanju in gradnji osredotoči na obvladljiv nabor konceptov in kazalnikov, s katerimi stavba prispeva k okoljskim ciljem EU in države članice. Level(s) se lahko uporablja tudi ob že uveljavljenih tržnih certifikacijskih shemah za ocenjevanje trajnostne gradnje in s tem omogoča transparentnost in primerljivost metod.

V Sloveniji v okviru LIFE IP Care4Climate nastaja slovenska prilagoditev kazalnikov trajnostne gradnje (kTG), ki izhaja iz Level(s). Razvoj poteka na GI ZRMK in ZAG pod okriljem MOP. V okviru aktivnosti bodo pripravljene Nacionalne smernice za trajnostno gradnjo, trajnostni kazalniki za stavbe, ki bodo omogočili nadaljnje zmanjšanje okoljskih vplivov in izpustov TGP v gradbenem sektorju. Organizirana bodo tudi posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in strokovnjaki za podporo razvoju kazalnikov ter usposabljanja za končne uporabnike ter kampanje za ozaveščanje in promocijo trajnostne gradnje.

Cilji aktivnosti

Razvoj nacionalnega sistema trajnostnih kazalnikov,

ki bo omogočil upoštevanje okoljskih, gospodarskih in družbenih vplivov načrtovanja, gradnje in prenove (zlasti javnih) stavb.

Upoštevanje stališča zainteresiranih strani

in pri vzpostavitvi sistema izpeljati participativni postopek s ključnimi odločevalci, strokovnjaki in končnimi uporabniki

Vzpostavitev potrebnega strokovnega okvirja

za njegovo implementacijo v praksi.

Novice in dogodki

Vabilo na delavnico – testna uporaba kTG (Sejem Megra, 21.04.22)

Na delavnici želimo kazalnike približati strokovni javnosti, na primerih prikazati njihovo uporabo…

Vabilo na delavnico – testna uporaba kTG (Sejem Dom, 08.04.22)

Slovenski kazalniki trajnostne gradnje predstavljajo nacionalno prilagoditev evropskega okvira…

Vabilo za sodelovanje pri strokovnem dialogu

Vabilo se nanaša na predhodno posvetovanje naročnika z zasebnimi gospodarskimi družbami in javnimi…

Kdaj je primeren čas za uporabo SLO kTG?

Skladno z razvojem gradbenega projekta postaja tudi obravnava posameznega kazalnika bolj kompleksna…

Povabilo k testiranju alfa verzije SLO kTG po EU Level(s)

Do konca maja 2022 bo alfa verzija slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG) na voljo za…

Testna uporaba kazalnikov trajnostne gradnje Level(s) v slovenskem okolju, revija Pro Bauhaus št. 4 (2021)

Strokovni članek z naslovom "Testna uporaba kazalnikov trajnostne gradnje Level(s) v slovenskem…

Kazalniki trajnostne gradnje v testni uporabi, revija GRADBENIK 12/2021

Strokovni članek z naslovom "Kazalniki trajnostne gradnje v testni uporabi",

Usposabljanje za testno uporabo alfa-verzije slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (kTG)

Usposabljanje je namenjeno strokovni javnosti oziroma strokovnjakom, ki razmišljajo o vključitvi…

Merila za trajnostno gradnjo v slovenskem okolju, objavljeno v revija GRADBENIK

Strokovni članek z naslovom Merila za trajnostno gradnjo v slovenskem okolju, ki sta ga pripravila…

Poskusna uporaba meril za trajnostno gradnjo, članek v reviji EGES 1/2021

Strokovni članek z naslovom "Poskusna uporaba meril za trajnostno gradnjo, članek v reviji EGES…

Vse novice in dogodki