Trajnostna gradnja

Naslednji korak k zmanjšanju emisij TGP

Oglejte si video izobraževanje

ANKETNI VPRAŠALNIK OB ZAKLJUČKU TESTIRANJA
alfa verzije SLO kTG

Konec junija 2022 se izteka obdobje testne uporabe alfa verzije slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje  (SLO kTG) na podlagi EU okvira Level(s). Hvala vsem sodelujočim!

Ob zaključku prve faze razvoja SLO kTG pripravljamo poročilo za Ministrstvo za okolje in prostor, zato vas prosimo, da najkasneje do četrtka 30.6.2022 izpolnite anketni vprašalnik na spodnji povezavi.

ANKETNI VPRAŠALNIK - TESTIRANJE alfa verzije SLO kTGTestna uporaba kazalnikov trajnostne gradnje

Trajnostna gradnja je gradnja stavb na način, da je njihov vseživljenjski vpliv na okolje vključno z razgradnjo čim manjši. Trajnostni kazalniki za stavbe bodo omogočili nadaljnje zmanjšanje okoljskih vplivov in izpustov TGP v gradbenem sektorju.

AHP ANKETA – UTEŽI ZA PODROČJA TG

Vljudno vas vabimo k izpolnitvi kratkega vprašalnika, v katerem boste podali svoje mnenje o relativni pomembnosti oz. aktualnosti posameznega Makro cilja TG v tem trenutku v slovenskem prostoru. V vprašalniku označite, kako pomembnejši po štiristopenjski lestvici je za vas posamezen Makro cilj TG v primerjavi z drugimi Makro cilji (parna primerjava vsakega z vsakim). To nam bo pomembno pomagalo pri oblikovanju nadaljnjih korakov v razvoju slovenskega sistema kazalnikov trajnostne gradnje. Vprašalnik smo pripravili in odgovore bomo obdelali po načelu nekoliko poenostavljene metode AHP (analitično hierarhični proces). Rezultati bodo dostopni tudi na tem spletnem mestu.
(Poglejte tudi VIDEO)

POVEZAVA DO VPRAŠALNIKA

Razvoj trajnostnih kazalnikov

Evropski okvir za poročanje o kazalnikih trajnostne gradnje Level(s) predstavlja skupen pristop EU za oceno okoljskih lastnosti stavb na podlagi obstoječih standardov. Posamezni kazalniki obravnavajo vplive stavbe na trajnostne prioritete na evropski ravni. Tako se lahko uporabnik metode pri načrtovanju in gradnji osredotoči na obvladljiv nabor konceptov in kazalnikov, s katerimi stavba prispeva k okoljskim ciljem EU in države članice. Level(s) se lahko uporablja tudi ob že uveljavljenih tržnih certifikacijskih shemah za ocenjevanje trajnostne gradnje in s tem omogoča transparentnost in primerljivost metod.

V Sloveniji v okviru LIFE IP Care4Climate nastaja slovenska prilagoditev kazalnikov trajnostne gradnje (kTG), ki izhaja iz Level(s). Razvoj poteka na GI ZRMK in ZAG pod okriljem MOP. V okviru aktivnosti bodo pripravljene Nacionalne smernice za trajnostno gradnjo, trajnostni kazalniki za stavbe, ki bodo omogočili nadaljnje zmanjšanje okoljskih vplivov in izpustov TGP v gradbenem sektorju. Organizirana bodo tudi posvetovanja z zainteresiranimi stranmi in strokovnjaki za podporo razvoju kazalnikov ter usposabljanja za končne uporabnike ter kampanje za ozaveščanje in promocijo trajnostne gradnje.

Cilji aktivnosti

Razvoj nacionalnega sistema trajnostnih kazalnikov,

ki bo omogočil upoštevanje okoljskih, gospodarskih in družbenih vplivov načrtovanja, gradnje in prenove (zlasti javnih) stavb.

Upoštevanje stališča zainteresiranih strani

in pri vzpostavitvi sistema izpeljati participativni postopek s ključnimi odločevalci, strokovnjaki in končnimi uporabniki

Vzpostavitev potrebnega strokovnega okvirja

za njegovo implementacijo v praksi.

Novice in dogodki

Okrogla miza: Kaj moramo pri nas spremeniti, da bi spodbudili trajnostno gradnjo?

Okrogla miza: Kaj moramo pri nas spremeniti, da bi spodbudili trajnostno gradnjo?

Pilotna uporaba beta verzije SLO kTG pri načrtovanju stavb

Delavnica sejem DOM (petek, 24. marec 2023)

SLO kTG po EU Level(s) podpora pri odločanju o trajnostni prenovi in gradnji stavb

Delavnica sejem MEGRA (petek, 10. marec 2023)

Vitko vodenje v gradbeništvu

Seminar – usposabljanje za vodje v gradbeništvu in sektorjih, povezanih z graditvijo.

Rezultati testiranja uporabnosti kazalnikov trajnostne gradnje v slovenskem okolju (EGES 4/22)

Rezultati testiranja uporabnosti kazalnikov trajnostne gradnje v slovenskem okolju (EGES 4/22)

Vabilo na delavnico – Slovenski kazalniki trajnostne gradnje – prehod v prakso (hibridno, v petek 7. oktobra 2022)

Na delavnici, namenjeni širši strokovni javnosti, predvsem pa projektantom in investitorjem, bo…

Priročnik za investitorje Človek v pametni in krožni stavbe

Priročnik za investitorje Človek v pametni in krožni stavbe.

Predavanje na Strokovni konferenci ob izidu priročnika za investitorje Človek v pametni in krožni stavbi

Predavanje na Strokovni konferenci ob izidu priročnika za investitorje Človek v pametni in krožni…

Vabilo na delavnico – Kazalnik 4.1 – Kakovost notranjega zraka (on-line, 30. junij 2022)

Na delavnici bo strokovni javnosti predstavljen razvoj kazalnikov trajnostne gradnje (kTG), tokrat…

Vse novice in dogodki