Kazalnik 4.2 »Čas zunaj območja toplotnega ugodja« obravnava zagotavljanje ustreznega toplotnega okolja v stavbi ter posledično uporabnikovega zadovoljstva s toplotnim ugodjem.

S tem kazalnikom spremljamo sposobnost stavbe, da tako brez tehničnih sistemov ali z uporabo le-teh vzdržuje želene pogoje toplotnega ugodja v zimskem in poletnem obdobju. Kazalnik izrazimo z deležem (%) časa, ko je stavba zunaj želenega temperaturnega območja, tako v času ogrevanja kot v obdobju, ko je potrebno hlajenje.

Trenutni status
Obiskovalec
Cena
Brezplačno
Pričnite

Vsebina je vidna za udeležence. Vpišite se.