4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja

Usposabljanje
Gradiva

Kazalnik 4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja je osredotočen na zagotavljanje ustreznega toplotnega okolja ter posledično izboljšanje psihofizičnega stanja (počutje in produktivnost) in s tem v veliki verjetnosti izboljšanje morale, produktivnosti ter zdravja uporabnikov.