4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja

Trenutni status
Obiskovalec
Cena
Brezplačno
Pričnite
Usposabljanje
Gradiva

Kazalnik 4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja je osredotočen na zagotavljanje ustreznega toplotnega okolja ter posledično izboljšanje psihofizičnega stanja (počutje in produktivnost) in s tem v veliki verjetnosti izboljšanje morale, produktivnosti ter zdravja uporabnikov.

Vsebina je vidna za udeležence. Vpišite se.