Uvod v kazalnike - video usposabljanje

Pozdravljeni na video usposabljanju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje (kTG).

Usposabljanje je namenjeno vsem vam, ki se s testno uporabo kazalnikov želite seznaniti, preučiti možnosti uporabe kazalnikov pri svojem delu ali pa razmišljate o tem, da bi poskusno uporabili enega ali več kazalnikov na hipotetičnem ali konkretnem primeru stavbe.

Vaše mnenje je za nas zelo pomembno, le z vašo pomočjo lahko preverimo, kako sprejemljivi so kazalniki za javnega ali zasebnega investitorja, za projektante ali za gradbeno industrijo v slovenskem okolju. Zato vas vabimo, da sodelujete tudi z odgovori na nekaj kratkih anketnih vprašanj. Vsem, aktivnim udeležencem bomo ob zaključku usposabljanja izdali tudi potrdilo o udeležbi.
Alfa verzija kazalnikov TG je prvi korak v prilagajanju evropskega okvira Level(s) za oceno trajnostne gradnje slovenskim razmeram. Razvoj slovenske verzije kazalnikov kTG poteka v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) s strani Gradbenega inštituta ZRMK in Zavoda za gradbeništvo Slovenije pod koordinacijo Ministrstva za okolje in prostor.

(marec-november 2021)