1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem ciklu (GWP)

Usposabljanje
Gradiva

Kazalnik 1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem ciklu (GWP) obravnava določitev le-tega v življenjskem ciklu stavbe od zibelke do groba, torej od faze pridobivanja surovin, ki se kasneje uporabljajo kot materiali in proizvodi za gradnjo, do razgradnje stavbe in morebitne ponovne uporabe, recikliranja in upravljanja z gradbenimi odpadki. Vključuje tudi fazo uporabe, kjer na kazalnik vplivajo zlasti raba energije pri uporabi stavbe ter vzdrževanje, popravila, zamenjave elementov in prenova stavbe.