Splošni pogoji

Resničnost podatkov

Vsak udeleženec je odgovoren za pravilnost podatkov v prijavi. Če se kasneje ugotovi, da so bili podatki neresnični ali nepravilni, organizator GI ZRMK za morebitne zaplete ali nastale stroške ne odgovarja.

Izdaja potrdila o udeležbi na usposabljanju LIFE IP CARE4CLIMATE

Potrdilo o udeležbi na usposabljanju kTG LIFE IP CARE4CLIMATE dobi tisti, ki:

  • se prijavi na spletni strani in
  • obdela Uvodno video usposabljanje kTG

Izdaja potrdila o uspešno zaključenem alfa testiranju kTG LIFE IP CARE4CLIMATE

Potrdilo o uspešno zaključenem alfa testiranju kTG :

  • pregleda kazalnike trajnostne gradnje (kTG)
  • sodeluje pri testiranju kTG

GDPR

Ob registraciji v e-platformo TG udeleženec testiranja SLO kTG v spletnem prijavnem obrazcu poda svoje kontaktne podatke in se strinja z uporabo svojega e – poštnega naslova za prejemanje obvestil strokovnjakov Ekipe CARE4CLIMATE Akcija C4.4 glede testiranja SLO kTG.

GI ZRMK, ZAG in MOP, partnerji projekta LIFE IP CARE4CLIMATE na Akciji C4.4, podatke o udeležencih faze testiranja SLO kTG hranijo za namene evidence v povezavi z razvojem slovenske verzije kazalnikov trajnostne gradnje (Akcija C4.4) in poročanja sofinancerjem v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE do zaključka projekta (2019-2026) oz. zaključka sofinancerjevih pristojnosti.

S posredovanimi podatki o udeležencu testiranja SLO kTG je GI ZRMK dolžen ravnali v skladu z GDPR in jih pod nobenim pogojem ne sme posredovali tretjim osebam zunaj projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, razen nujnih tistim, ki opravljajo za GI ZRMK storitve, povezane z delovanjem e-platforme TG.