Kazalnik 6.1 »Stroški življenjskega cikla« izražamo kot neto sedanjo vrednost začetnih in prihodnjih stroškov stavbe z uporabo metode LCC (angl. Life Cycle Costing). Praviloma se upoštevajo stroški  vseh faz življenjskega cikla stavbe od začetne naložbe, do stroškov obratovanja, vzdrževanja, zamenjav elementov, prenove ter stroškov ob zaključku življenjskega cikla stavbe.

Trenutni status
Obiskovalec
Cena
Brezplačno
Pričnite

Vsebina je vidna za udeležence. Vpišite se.