V besedilu za kazalnik 2.4 »Načrtovanje za razgradnjo, ponovno uporabo in recikliranje« uporabljamo kratico DfD (»Design for deconstruction«). Kratica DfD zajema vse elemente kazalnika: razgradnjo, ponovno uporabo in recikliranje.

Trenutni status
Obiskovalec
Cena
Brezplačno
Pričnite

Vsebina je vidna za udeležence. Vpišite se.