2.4 Načrtovanje za razgradnjo, ponovno uporabo in recikliranje

Trenutni status
Obiskovalec
Cena
Brezplačno
Pričnite

V besedilu za kazalnik »Načrtovanje za razgradnjo, ponovno uporabo in recikliranje« uporabljamo kratico DfD (»Design for deconstruction«). Kratica DfD zajema vse elemente kazalnika: razgradnjo, ponovno uporabo in recikliranje.

Vsebina je vidna za udeležence. Vpišite se.