Kazalnik 1.1 »Raba energije v fazi uporabe stavbe« obravnava energetsko učinkovitost stavbe , ki jo izrazimo kot rabo primarne energije v fazi uporabe stavbe. Informacijo o energetski učinkovitosti dopolnjuje še podatek o rabi dovedene (končne) energije. S kazalnikom naslavljamo energijsko učinkovitost stavbnega ovoja in tehničnih sistemov v stavbi ter rabo obnovljivih virov energije.

Trenutni status
Obiskovalec
Cena
Brezplačno
Pričnite

Vsebina je vidna za udeležence. Vpišite se.