6.2 Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja

Usposabljanje
Gradiva

Kazalnik 6.2 Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja združuje informacijo o potencialnem pozitivnem vplivu bolj trajnostne stavbe na njeno tržno vrednost ter ob tem kot dejavnik tveganja upošteva zanesljivost ocene. Kazalnik vrednotimo kvalitativno pri vsakem od predhodnih kazalnikov TG (oz. orodij za življenjski cikel) in na koncu posamezne ocene združimo v skupno oceno. Namen kazalnika je podati oceno zanesljivost vrednotenja trajnostnih lastnosti in strokovne usposobljenosti uporabnikov metode oz. upoštevati morebitno zunanjo verifikacijo vrednotenja.