Vabilo na delavnico - Kazalniki Makro cilja 2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov v praksi

Delavnica je namenjena srečanju s strokovnjaki na področju ravnanja z viri in krožnega življenjskega cikla materialov ter posvetovanju z deležniki o uporabi SLO kazalnikov trajnostne gradnje po EU okviru Level(s) v praksi.

On-line (ZOOM), v četrtek, 02. junija 2022, 9:30 -13:15

V EU stavbe v življenjskem ciklu potrošijo približno polovico vseh surovin, gradbeni odpadki pa predstavljajo tretjino vseh odpadkov. Zato je tudi v gradbeništvu vse bolj pomembno učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov. Vidik ravnanja z odpadki je osredotočen na obvladovanje masnih tokov materialov, povezanih s procesom gradnje, s ciljem zagotovitve krožne rabe materialov.

Na drugi delavnici v seriji delavnic na temo kazalnikov trajnostne gradnje se bomo osredotočili na kazalnike iz Makro cilja 2, ki omenjeno problematiko naslavljajo in jo skušali približati strokovni javnosti. Tematiko bodo predstavili raziskovalci in strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vidiki ravnanja z odpadki v procesu gradnje in/ali vidiki rabe okolju prijaznih materialov. Predstavili bodo stanje, izzive in razvojne usmeritve na tem področju v Sloveniji in širše v evropskem prostoru.

Vabilo na delavnico

PRIJAVAPOSNETEK DELAVNICE - v "Gradivih"

Program dogodka:

četrtek, 2. junij 2022 – od 9:30 do 13:15

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:30 – 11:15 Srečanje s strokovnjaki
9:30 – 9:35 Uvodni nagovor
9:35 – 10:15 Razvoj SLO kTG v projektu LIFE IP CARE4CLIMATE – Makro cilj 2 Friderik Knez, ZAG
10:15 – 10:45 Sledljivost snovnih tokov v gradbeništvu – digitalni potni list materialov Dr. Alenka Mauko Pranjić, ZAG
10:45 – 11:15 Uporaba sekundarnih surovin v gradbeništvu – primeri iz praks Doc. dr. Ana Mladenović, ZAG
Razprava in kratek odmor
11:30 – 13:15 Posvetovanje z deležniki – ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov v praksi
11:30 – 11:50 Druga možnost arhitekture

Denis Rovan, mag. inž. arh.

Nina Vidić Ivančič, mag. inž. arh., MArch Urban Design

Katja Saje, mag. inž. arh., MISMO, arhitekturni kolektiv

11:50 – 12:10 Hiša brez odpadkov Andrej Fideršek, dobitnik nagrade Novi evropski Bauhaus
12:10 – 12:30 The documentation of construction projects in Spain (Bill of quantities, FM, and Energy Performance Certificate) Benjamin Gonzalez, Corporate Development Director at CYPE (predavanje bo v angleščini)
12:30– 13:15

Razprava in anketa

ZAG, GI ZRMK

Vsebinska priprava delavnice:
doc. dr. Sabina Jordan (ZAG), Friderik Knez (ZAG), izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl (GI ZRMK).

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna.

Na strokovno delavnico se lahko prijavite najkasneje dan pred dogodkom
(do 1. junija 2022) s spletno prijavnico TUKAJ.

Člani IZS in ZAPS bodo prejeli kreditne točke v skladu s pravili stanovskih združenj. Vlogi za dodelitev kreditnih točk smo poslali na IZS in ZAPS. Informacijo o številu dodeljenih točk vam bomo posredovali naknadno.

Vljudno vabljeni.