Vabilo na delavnico - Kazalniki 1.1, 4.2 in 5.1 - Energija, toplotno ugodje & pregrevanje

Delavnica je namenjena srečanju s strokovnjaki na področju energetskega modeliranja stavb in posvetovanju z deležniki o uporabi SLO kazalnikov trajnostne gradnje po EU okviru Level(s) v praksi.

On-line (ZOOM), v petek, 10. junija 2022, med 9:30 in 13:00 uro.

Gledano na celoten življenjski cikel je s stavbami povezana tretjina vse rabe energije. Pri starejših stavbah tu močno prevladuje raba (operativne) energije iz faze obratovanja stavb, medtem ko se pri sodobnih energijsko visoko učinkovitih stavbah razmerje med operativno energijo in energijo povezano s proizvodnjo materialov in gradnjo stavb že izenačuje. Seveda je to rezultat boljše energijske zasnove stavb, energijsko učinkovitega ovoja in vrste drugih, t.i. pasivnih ukrepov na stavbi, ki prispevajo k zmanjševanju potreb po energiji v zimskem in poletnem obdobju. Le če najprej zagotovimo visoko energijsko učinkovitost stavbe, lahko potrebe po energiji pokrivamo pretežno z obnovljivimi viri. Veliko vlogo pri naprednih energijsko učinkovitih stavbah igrajo časovno spremenljivi pojavi, tako glede klimatskih razmer, dinamike uporabe stavbe kot še posebej glede oskrbe stavb z (obnovljivo) energijo. Da te načrtovalske izzive obvladujemo, pri naprednih stavbah prehajamo s stacionarne mesečne metode izračuna na nestacionarno energijsko modeliranje stavbe, ki omogoča tudi analizo toplotnega ugodja v prostorih. Toplotno ugodje v stavbi je za uporabnika bivalnih in delovnih prostorov zelo pomembno, saj je predpogoj za kakovostno in zdravo bivanje in delo.

Vabilo na delavnico

PRIJAVAPOSNETKI DELAVNICE - v "Gradivih"

Program dogodka:

Kazalniki 1.1, 4.2 in 5.1 – Energija, toplotno ugodje & pregrevanje

petek, 10. junij 2022 – 9:30 – 13:00

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:30 – 11:45 Srečanje s strokovnjaki
9:30 – 9:35 Uvodni nagovor Neva Jejčič, GI ZRMK
9:35 – 10:05 Uvod v kazalnike rabe energije in prilagajanja ter odpornosti stavbe na podnebne spremembe

izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

10:05 – 10:30 Podnebne spremembe in njihovi vpliv na toplotni odziv stavb izr. prof. dr. Mitja Košir, UL FGG
10:30 – 10:55 Ranljivost za pregrevanje stavb zaradi podnebnih sprememb asist. dr. Luka Pajek, UL FGG
10:55 – 11:10 Energijsko modeliranje stavb – izzivi in pasti

izr. prof. dr. Mitja Košir, UL FGG

 

11:10 – 11:25 Določitev vpliva podnebnih sprememb na pregrevanje in čas izven toplotnega ugodja asist. dr. Luka Pajek, UL, UL FGG
11:25 – 11:35 Razprava
11:35 – 11:45 Odmor
11:45 – 13:00 Posvetovanje z deležniki – energetsko modeliranje v praksi
11:45 – 12:05 Iskustva sa energetskom modeliranjem zgrada v Hrvatskoj* Toni Borković, EIHP
12:05 – 12:25 Primer dinamičnega energijskega modeliranja stavbe dr. Jože Hafner, ZAG
12:25 – 12:35 Uravnoteževanje vidikov trajnostne gradnje mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
12:35 – 13:00 Razprava GI ZRMK, ZAG
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

*predavanje bo v hrvaškem jeziku

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Vsebinska priprava delavnice: izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl (GI ZRMK),

doc. dr. Sabina Jordan (ZAG).

Udeležba na strokovni delavnici je brezplačna, kljub prosimo, da se prijavite najkasneje dan pred dogodkom (do 9. junija 2022) preko spletne prijavnice TUKAJ.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na delavnici pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Vlogo za dodelitev kreditnih točk smo poslali tudi na ZAPS.
Informacijo o številu dodeljenih točk s strani zbornice vam bomo posredovali naknadno.
Vljudno vabljeni.