Testna uporaba kazalnikov trajnostne gradnje Level(s) v slovenskem okolju, revija Pro Bauhaus št. 4 (2021)

Strokovni članek z naslovom “Testna uporaba kazalnikov trajnostne gradnje Level(s) v slovenskem okolju”, ki sta ga pripravila GI ZRMK in ZAG in je bil objavljen v reviji revija Pro Bauhaus št. 4/2021 (str. 92-100), si lahko s klikom na sliko članka.