Kazalniki trajnostne gradnje v testni uporabi, revija GRADBENIK 12/2021

Strokovni članek z naslovom “Kazalniki trajnostne gradnje v testni uporabi”, ki sta ga pripravila GI ZRMK in ZAG in je bil objavljen v reviji GRADBENIK št. 12, december 2021 (str. 36-38), si lahko s klikom na sliko članka.