Usposabljanje strokovnjakov za testno uporabo alfa-verzije slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (kTG)

Usposabljanje strokovnjakov za testno uporabo alfa-verzije slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (kTG) na podlagi EU okvira Level(s) bo potekalo v ponedeljek, 22. novembra 2021, med 9:00 in 13:30 v e-obliki oz. preko ZOOM-a.

Gradivo

Vabilo

Posnetek usposabljanja je dostopen pri Uvodu v kazalnike na povezavi: posnetek usposabljanja.

Usposabljanje je namenjeno strokovni javnosti oziroma strokovnjakom, ki razmišljajo o vključitvi testiranja alfa-verzije slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje oziroma se želijo seznaniti z vsebino kazalnikov in sodelovati pri njihovi prilagoditvi za slovensko okolje.

LIFE IP CARE4CLIMATE

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu – www.care4climate.si

Več o alfa verziji slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (kTG)

Številna prizadevanja zadnjih let v Sloveniji potrjujejo zavedanje o pomenu gradnje trajnostnih stavb. Na tem področju se srečujemo s tržnimi pobudami in spodbujevalnimi programi za uresničevanje državnih politik ter tudi z zakonskimi zahtevami na področju graditve in v okviru zelenega javnega naročanja. Za to pa potrebujemo celovit sistem trajnostnih meril, ki bo v načrtovanje in gradnjo stavb vpeljal načelo upoštevanja življenjskega cikla in ga bomo lahko pri graditvi stavb množično uporabljali.

V Sloveniji pod okriljem integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (2019-2026) (www.care4climate.si), ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), nastaja slovenska prilagoditev kazalnikov trajnostne gradnje (kTG). Razvoj poteka na GI ZRMK in ZAG pod okriljem MOP.

Ta čas je pripravljena prva, t. i. alfa verzija kTG, ki je namenjena za testno uporabo. Gre za slovensko prilagoditev kazalnikov evropskega okvira Level(s). V projektu pa poteka tudi priprava poenotenja izhodišč, podatkovnih virov in postopkov za določitev vrednosti posameznih kazalnikov, ki jih želimo v največji možni meri navezati na nacionalno zakonodajo s področja graditve, računske metode in programska orodja v našem prostoru ter na uveljavljene postopke, sprva predvsem načrtovanja in kasneje tudi gradnje stavb.

V testiranje alfa verzije kTG se lahko vključijo projektanti, raziskovalci, investitorji, študenti in druga zainteresirana strokovna javnost s področja graditve stavb. Poglobljeno poznavanje področja v tej fazi ni potrebno. Udeleženci testne faze se lahko s potrebnimi informacijami o kTG seznanijo preko e-platforme in uvodnega usposabljanja.

Usposabljanje strokovne javnosti za testno uporabo alfa-verzije slovenskih kTG na podlagi EU okvira Level(s) poteka po programu:

ponedeljek, 22. november 2021

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:00 – 9:15 Pozdravni nagovor Predstavnik MOP
9:15 – 9:30 Uvod v slovenske kazalnike trajnostne gradnje (kTG) v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE  

Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

9:30 – kTG 1.1 Raba energije v fazi uporabe stavbe
 – 10:00 kTG 1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem ciklu
10:00 – 10:15 Razprava Miha Tomšič, GI ZRMK
10:15 – 10:30 Odmor
10:30 – kTG 2.1 Seznam količin, materialov in življenjske dobe  

Friderik Knez, ZAG

kTG 2.2 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju
kTG 2.3 Načrtovanje za prilagodljivost in prenovo
– 11:30 kTG 2.4 Načrtovanje za razgradnjo, ponovno uporabo in recikliranje
11:30 – 11:45 kTG 3.1 Raba vode v fazi uporabe stavbe Sabina Jordan, ZAG
11:45 – 12:00 Razprava Miha Tomšič, GI ZRMK
12:00 – 12:15 Odmor
12:15 – 12:30 kTG 4.1 Kakovost notranjega zraka Sabina Jordan, ZAG
12:30 – 12:45 kTG 4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja Marko Jaćimović, GI ZRMK
12:45 – 13:00 kTG 5.1 Zaščita uporabnikovega zdravja in toplotno ugodje
13:00 – 13:15 kTG 6.1 Stroški življenjskega cikla Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

13:15 – 13:30 Testna uporaba alfa verzije SLO kTG
13:00 – 13:30 Interaktivni del Miha Tomšič, GI ZRMK
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizatorji si pridružujemo pravico do manjših sprememb programa.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Kljub temu prosimo, da se zaradi organizacije in izvedbe dogodka ter dostopa do e-usposabljanja prijavite preko spletne prijavnice najkasneje do petka, 19. novembra 2021, do 18. ure.

Prijavljeni udeleženci bodo prejeli podrobnejše informacije in povezavo do dostopa na e-dogodek oz. usposabljanje preko e-pošte.

V primeru težav s prijavo prosimo, da nam pišete na e-naslova: usposabljanje@gi-zrmk.si ali info@kazalnikitrajnostnegradnje.si.

Kreditne točke IZS in ZAPS

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na usposabljanju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Pooblaščeni arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci ZAPS za udeležbo pridobijo 3 kreditni točke, sklop B (Teorija in referenčna praksa), v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, krajinskih arhitektov in prostorskih načrtovalcev.«