Članek v reviji Gradbenik 10/2023

V TEKU JE PRVI PILOTNI PROJEKT NAČRTOVANJA STAVBE Z UPORABO NACIONALNIH KAZALNIKOV TRAJNOSTNE GRADNJE

V letih 2023-2024-2025 pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE poteka pilotna uporaba beta verzije SLO kTG v fazi idejnega in podrobnega načrtovanja stavb ter ob njihovi gradnji ali prenovi.

Od pomladi 2023 na GI ZRMK in ZAG sodelujemo s prvim slovenskim investitorjem GIC gradnje, ki se je odločil pilotno uporabiti kazalnike trajnostne gradnje po EU okviru Level(s) pri načrtovanju svoje stavbe.

Investitorjem in projektantom namreč v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE nudimo pri tem vso strokovno podporo in svetovanje.

Ministrstvo za naravne vire in prostor bo v 2024 objavilo tudi razpis za sofinanciranje izvajanja pilotne uporabe beta verzije SLO kTG po Level(s). Pričakujemo vključitev od tri do pet projektov, pri katerih bo načrtovanje in pilotno vrednotenje po slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje zaključeno najkasneje do leta 2025

Kazalniki TG bodo v pomoč celotni projekti skupini – investitorju in projektantom pri postavljanju trajnostnih ciljev, izbiri trajnostnih odločitev in spremljanju doseženih trajnostnih kazalnikov, dobaviteljem in izvajalcem pa bodo predstavljali jasno vodilo glede zahtevane trajnostne kakovosti uporabljenih materialov, postopkov in stavbe kot celote.

Kaj zajema pilotni projekt?

Pilotni projekt se nanaša predvsem na uporabo SLO kTG med idejnim in podrobnim načrtovanjem stavbe (raven 1 in 2), na postavitev trajnostnih ciljev, na trajnostno usmerjanje idejne rešitve in med podrobnim načrtovanjem, na uporabo programskih orodij (BIM, energetsko modeliranje, simulacija lastnosti notranjega okolja, digitalni dvojček), ki omogočajo učinkovit pristop k izračunu kazalnikov trajnostne gradnje, na sprejemanje projektnih odločitev na osnovi rezultatov analiz LCA in LCC, na uvajanje naprednih tehnoloških rešitev za povečanje krožnosti materialov ter zapiranje snovnih zank, na dokumentiranje podlag za končni izraz trajnostnih lastnosti.

Povratna informacija iz pilotih projektov SLO kTG bo izjemno koristna pred načrtovano uvedbo SLO kTG v zeleno javno naročanje in kot tudi v druge sfere graditve stavb v Sloveniji.

Več v članku (Gradbenik 10/2023).