STROKOVNI POSVET

RAZOGLJIČENJE - KROŽNOST  - ODPORNOST

Izzivi sodobne gradnje in prenove stavb

Termin dogodka: 9. november 2023
Lokacija: Sejem Ambient DOM plus v Ljubljani

Namen in cilji posveta

Slovenija želi v okviru projekta Razogljičimo Slovenijo z modelom sistemskega prehoda Deep Demonstration (EIT Climate-KIC) oblikovati portfelj ukrepov za razogljičenje tudi v verigi vrednosti na področju graditve. Zato je nujno povezovanje z uspešnimi projekti in inovativnimi praksami uvajanja trajnostne gradnje. V projektu LIFE IP CARE4CLIMATE je v teku nekaj zanimivih aktivnosti s področja trajnostne gradnje in prenove, ki so s svojimi izkušnjami iz utiranja inovativnih poti zelenega prehoda lahko v podporo pri razvoju sistemskih ukrepov.

Na posvetu želimo vzpostaviti dialog med ministrstvi povezanimi z graditvijo in deležniki iz gospodarstva, raziskovalnih organizacij in lokalnih skupnosti, ki so ključni za zeleni prehod, ne sodelujejo pa sicer pri odločanju in procesih oblikovanja politik.

 

Metriko trajnostne gradnje vključujemo v politike zelenega prehoda

Slovenija se zaveda pomena reševanja podnebne krize in naslavljanja drugih trajnostnih izzivov. Zato se je Vlada RS odločila za sodelovanje z EIT Climate-KIC, da bi razvila poti za radikalnejši prehod v podnebno nevtralnost s krožnim, regenerativnim in nizkoogljičnim gospodarstvom, torej s pristopom, ki uvaja in spodbuja sistemske inovacije. Pri tem uporablja metodologijo Deep Demonstration, ki jo je razvil EIT Climate-KIC. Pri izvedbi projekta pod koordinacijo Ministrstva za javno upravo (MJU) sodelujejo ključna slovenska ministrstva, ki bodo morala v prihodnje s preoblikovanjem politik in delovanjem v praksi ključno prispevati k razogljičenju Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo.

Povezujemo napredne rešitve krožnostne graditve s sistemsko podporo, deležnike trajnostne gradnje vključujemo v procese oblikovanja politik prehoda.

PrezentacijePovzetek strokovnega posveta

Program dogodka:

Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:15 Pozdravni nagovor MOPE
10:20 Ukrepi za celovito razogljičenje graditvene verige vrednosti – projekt Razogljičimo Slovenijo z modelom sistemskega prehoda Deep Demonstration, EIT Climate-KIC Iabina Karba, MOPE
10:50 Ovire in izzivi pri doseganju krožnega gradbeništva – primer Danske Lara Mohorič Eller, Univerza Aalborg, Danska
11:20

12:20

Slovenski kazalniki trajnostne gradnje po Level(s) – LIFE IP CARE4CLIMATE

Prilagajanje stavb in njihova odpornost na podnebne spremembe – LIFE IP CARE4CLIMATE

Odziv deležnikov na alfa verzijo slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje – LIFE IP CARE4CLIMATE

dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK

 

mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

 

dr. Sabina Jordan, ZAG

12:20 Odmor
12:30

14:00

Razprava

  • Katere politike naj spodbudijo prehod na brezogljično, krožno in podnebno odporno gradnjo in prenovo?
  • In kako?

Razprava z udeleženci (GZS, investitorji, gradbena industrija, ZAPS, IZS, strokovna javnost, …)

Razprava je priložnost, da udeleženci predstavijo svoje poglede/predloge/mnenja glede spodbud oziroma ravnanj, ki jih pričakujejo od posameznih politik (gospodarske, izobraževalne, inovacijske…).

Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Vabljeni: na dogodek še posebej vabimo predstavnike gospodarstva, javne in zasebne investitorje, projektante, gradbeno industrijo, izvajalce, stanovske organizacije (zbornice), raziskovalce in drugo zainteresirano strokovno javnost.

Vsebinska zasnova: posvet poteka pod okriljem projektov LIFE IP CARE4CLIMATE in EIT Climate-KIC ter v sodelovanju s partnerji obeh projektov (GI ZRMK, ZAG, MOPE, MNVP in MJU).