V letih 2023-2024 je pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE načrtovana pilotna uporaba beta verzije SLO kTG v fazi idejnega in podrobnega načrtovanja stavb ter ob njihovi gradnji ali prenovi.

Kazalniki TG bodo v pomoč celotni projekti skupini – investitorju in projektantom pri postavljanju trajnostnih ciljev, izbiri trajnostnih odločitev in spremljanju doseženih trajnostnih kazalnikov, dobaviteljem in izvajalcem pa bodo predstavljali jasno vodilo glede zahtevane trajnostne kakovosti uporabljenih materialov, postopkov in stavbe kot celote.

Ministrstvo bo podprlo predvidoma od tri (3) do pet (5) pilotnih projektov uporabe meril trajnostne gradnje na novo načrtovanih ali celovito prenovljenih stavbah.

Kdaj lahko preverimo trajnostnost stavbe?

Pilotni projekt se nanaša predvsem na uporabo SLO kTG med idejnim in podrobnim načrtovanjem stavbe (raven 1 in 2), na postavitev trajnostnih ciljev, na trajnostno usmerjanje idejne rešitve in med podrobnim načrtovanjem,

na uporabo programskih orodij (BIM, energetsko modeliranje, simulacija lastnosti notranjega okolja, digitalni dvojček), ki omogočajo učinkovit pristop k izračunu kazalnikov trajnostne gradnje, na sprejemanje projektnih odločitev na osnovi rezultatov analiz LCA in LCC, na uvajanje naprednih tehnoloških rešitev za povečanje krožnosti materialov ter zapiranje snovnih zank, na dokumentiranje podlag za končni izraz trajnostnih lastnosti.

Povratna informacija iz pilotih projektov SLO kTG bo izjemno koristna pred načrtovano uvedbo SLO kTG v zeleno javno naročanje in kot tudi v druge sfere graditve stavb v Sloveniji.

Več v članku (Gradbneik 4/2023).