Delavnica - SLO kTG na podlagi EU okvira Level(s) - Pilotna uporaba beta verzije SLO kTG pri načrtovanju stavb (petek, 24. marec 2023, sejem DOM v Ljubljani)

Na delavnici, namenjeni širši strokovni javnosti, predvsem pa projektantom in investitorjem, bo tekla beseda o nadaljnjih aktivnostih razvoja slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG), ki predstavljajo nacionalno prilagoditev evropskega okvira Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje, več na spletni platformi www.kazalnikitrajnostnegradnje.si.

V letih 2023-2024 je pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE načrtovana pilotna uporaba beta verzije SLO kTG – v fazi idejnega in podrobnega načrtovanja stavb ter ob njihovi gradnji ali prenovi. Kvalitativni presoji trajnostnih vidikov stavbe v fazi podrobnega načrtovanja sledi kvantitativno vrednotenje kazalnikov, ki ob zaključku projektiranja predstavlja tudi izkaz trajnostnih lastnosti stavbe. Kazalniki TG nam bodo v pomoč pri izbiri in izkazovanju trajnostnih odločitev.

Evropska komisija je za poenotenje razpršenih pristopov pripravila evropski okvir Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje, ki postaja osrednji instrument podpore izvajanju evropske politike na področju krožnega gospodarstva v graditeljstvu, graditve z mislijo na celotni življenjski cikel stavbe in razogljičenja stavb.

Na delavnici bo predstavljen razvoj slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG), ki predstavljajo nacionalno prilagoditev evropskega okvira Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje, predstavljena bo potek pilotne uporabe SLO kTG na  dejanskih projektih, ilustriran bo način uporabe izbranih kazalnikov na ravni 1 – idejno načrtovanje in ravni 2 – podrobno projektiranje (PZI faza).

Vabilo s programom: SLO kTG – pilotni projekti – sejem DOM 2023

Na povezavah so na voljo posnetki izvedene delavnice:

Uvodni nagovor Leni Pernar, MNVP, predavanje Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK (predstavitev SLO kTG, uporaba kTG 1.2)Predavanje Friderik Knez, ZAG (uporaba kTG 2.1-2.4)Predavanje Sabina Jordan, ZAG (uporaba kTG 4.1)Predavanje Slavko Gabrovšek, ZAPS (možnosti uporabe kTG pri načrtovanju stavb)

Več o dogodkih na sejmu DOM:

POVEZAVA

Program dogodka:

Ura Naslov predavanja Predavatelj
12:30 Pozdravni nagovor Leni Pernar, MNVP / MOPE
12:40 Uvod v kazalnike trajnostne gradnje Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK

Doc. dr. Sabina Jordan, ZAG

Friderik Knez, ZAG

Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK

13:00 Kvalitativna in kvantitativna uporaba

beta verzije SLO kTG

13:30 Izzivi, ovire in priložnosti za uporabo
beta verzije SLO kTG v pilotnih projektih
Slavko Gabrovšek, univ.dipl.inž.arh., ZAPS
–          14:00 Razprava in zaključki
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK