SLO kazalniki trajnostne gradnje po EU Level(s) podpora pri odločanju o trajnostni prenovi in gradnji stavb

Termin dogodka: 10. marec 2023
Lokacija: Sejem MEGRA v Gornji Radgoni

Na delavnici, namenjeni širši strokovni javnosti, predvsem pa projektantom in investitorjem, bo tekla beseda o nadaljnjih aktivnostih razvoja slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG), ki predstavljajo nacionalno prilagoditev evropskega okvira Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje, več na spletni platformi www.kazalnikitrajnostnegradnje.si.

V letih 2023-2024 je pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE načrtovana pilotna uporaba beta verzije SLO kTG – v fazi idejnega in podrobnega načrtovanja stavb ter ob njihovi gradnji ali prenovi.
Kazalniki TG nam bodo v pomoč pri izbiri trajnostnih odločitev.

Evropa je za poenotenje razpršenih pristopov pripravila evropski okvir Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje, ki postaja osrednji instrument podpore izvajanju evropske politike na področju krožnega gospodarstva v graditeljstvu, graditve z mislijo na celotni življenjski cikel stavbe in razogljičenja stavb.

Razvoj SLO kTG po evropskem okviru Level(s) poteka v okviru večletnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (2019-2026), kjer pod koordinacijo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) partnerji deluje na različnih področjih pomembnih za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Merila za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji v sodelovanju z MOPE in Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP) pripravljamo na Gradbenem inštitutu ZRMK (GI ZRMK) in Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG).

Pozdravni nagovorPredavanje Marjana Šijanec ZavrlPredavanje Miha TomšičPredavanje Tjaša Zupančič HartnerPredavanje Vladimir Gumilar

Program dogodka:

Ura Naslov predavanja Predavatelj
10:00 Pozdravni nagovor GI ZRMK in MOPE
10:05 Kazalniki trajnostne gradnje Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
10:50 Kateri kazalnik TG je pomembnejši? Mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
11:10 Načrtovanje trajnostne stavbe dr. Tjaša Zupančič Hartner, GIC Gradnje
11:40 Razprava: Izzivi, ovire in priložnosti za uvajanje trajnostne gradnje v prakso vsi
–          12:00 Zaključki
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK