Vitko vodenje v gradbeništvu

Termin dogodka: 27. in 28. februar 2023
Lokacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova 2

Vodje v gradbeništvu se soočajo z ogromnimi izzivi zaradi potrebnih in pričakovanih sprememb v zvezi z zelenim in digitalnim prehodom ter izboljšanjem odpornosti. Soočajo se s pomanjkanjem usposobljenih delavcev in težavami v dobavni verigi spremembami tržnih razmer, posledicami COVIDa 19, vojne v Ukrajini in hitrim tehnološkim razvojem na številnih področjih. Večina se jih – zaradi pomanjkanja znanja in sredstev – sprašuje, po kateri poti se prehoda lotiti in v kakšnem obsegu. Na dvodnevni delavnici bomo predstavili koncepte in orodja za vitko gradbeništvo (Lean Construction).

Prvi dan usposabljanja bo namenjen celotnemu spektru vprašanj, povezanih s prihodnjo gradnjo. Temu bo sledil pregled agilnih metodologij in razlogov za njihovo uvedbo za reševanje ugotovljenih izzivov.

Drugi dan bo posvečen razmišljanju in orodjem za vitko upravljanje, kot pristopu, ki se uporablja za podjetja vseh velikosti in področij v vrednostni verigi gradbeništva. Predstavili bomo ključne koncepte in metode, povezavo BIM-a in vitkih orodij pri projektiranju, prakse krožne gradnje, ki naslavljajo učinkovito rabo virov, digitalizacijo in vodenje gradbene dokumentacije bosta vpeta v širši kontekst izboljšav in sprememb vrednostne verige gradbeništva. Udeleženci bodo imeli priložnost utrditi svoje znanje o sodobnih metodah vodenja v gradbeništvu, kot podpora digitalnemu in zelenemu prehodu, hkrati pa se bodo srečali s študenti, ki so tudi bodoči vodje v gradbeništvu. Delavnica se bo zaključila s ključnimi ukrepi, ki so potrebni, da bodo podjetja in sektor postali vitki in odporni, vključno z razpravo o potrebnih ukrepih deležnikov v gradbeništvu.

POVEZAVE na posnetke delavnice in pdf prezentacije so v programu.

PRIJAVA

Program:

Dan 1, 27.2.2023. Predavalnica II/5

Dan 2, 28.2.2023, Predavalnica III/5