Posvetovalna delavnica s ključnimi deležniki – arhitekti ob razvoju alfa verzije kazalnikov trajnostne gradnje pod okriljem projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

V sredo, 6. novembra 2019, je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v organizaciji GI ZRMK in ZAG potekala posvetovalna delavnica z arhitekti o kazalnikih trajnostne gradnje. Pri razvoju meril trajnostne gradnje za slovensko okolje je ključno načelo participiranja stroke in uporabnikov, zato potekajo različne oblike povezovanja s strokovnjaki.

Tema

Z začetkom leta 2019 se je pod okriljem širšega projekta iz programa LIFE IP CARE4CLIMATE pričela druga faza priprave slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE je večletni projekt, ki poteka pod koordinacijo Ministrstva za okolje in prostor (MOP), merila za trajnostno gradnjo stavb v Sloveniji pa v sodelovanju z ministrstvom pripravljata Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG).
Pri razvoju meril je ključno načelo participiranja stroke in uporabnikov, zato predvidevamo različne oblike strokovnega sodelovanja, med njimi tudi uvodne posvetovalne delavnice z arhitekti.

Vsebina

Pozdravni nagovor koordinatorja projekta LIFE17 IPC/SI/00007 – LIFE IP CARE4CLIMATE – MOP.

  • Predstavitev načrta razvoja kazalnikov trajnostne gradnje v Sloveniji in njihova umestitev v okvir LEVEL(s) – GI ZRMK in ZAG.
  • Pogovor z arhitekti o priložnostih in ovirah za uporabo sistema za vrednotenje trajnostne gradnje v našem okolju.