Okoljske lastnosti proizvodov za kazalnike trajnostne gradnje (strokovni posvet)

V sredo, 6. marca 2019, je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v okviru sejma DOM potekal strokovni posvet o pomenu izkazovanja okoljskih lastnosti gradbenih proizvodov, konkurenčnih prednostih za proizvajalce in povezovanja z nastajajočim sistemom vrednotenja trajnostne gradnje v Sloveniji.

Tema

Z letošnjim letom se je pod okriljem širšega projekta iz programa LIFE IP CARE4CLIMATE pričela druga faza priprave slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje. Za razvoj kazalnikov trajnostne gradnje je ključna transparentnost glede okoljskih lastnosti gradbenih proizvodov, kot jo podajajo okoljske produktne deklaracije (EPD). Okoljska deklaracija tipa III – EPD (Environmental Performance Declaration) je dokument, ki daje najbolj transparenten vpogled v okoljske lastnosti gradbenega proizvoda. Predstavlja osnovo za vpis izdelka v podatkovno bazo izdelkov z znanimi okoljskimi lastnostmi in je kot taka nepogrešljivo orodje pri okoljskem vrednotenju stavb. Osnova za EPD je izvedena LCA analiza, ki mora zadoščati določenim kakovostnim standardom. Kako daleč so na tem področju slovenski proizvajalci in dobavitelji?
Pričujoča delavnica je ena izmed več načrtovanih posvetovalnih dogodkov s ključnimi deležniki kot podlaga za pripravo prvega osnutka trajnostnih kazalnikov načrtovanega za testiranje v letu 2020. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE poteka pod koordinacijo Ministrstva za okolje in prostor, pri razvoju meril pa sodelujeta Gradbeni inštitut ZRMK in Zavod za gradbeništvo Slovenije.

Vsebina

10:30 – 11:40 Predstavitev stanja priprave trajnostnih kazalnikov v Sloveniji in projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, stanje na področju okoljskih deklaracij proizvodov (Tanja Mencin-MOP, Marjana Šijanec Zavrl, Miha Tomšič – GI ZRMK, Sabina Jordan, Friderik Knez – ZAG)

11:40 – 13:00 Okrogla miza: Okoljske deklaracije gradbenih proizvodov – Izkušnje proizvajalcev (uvodničarji: Boštjan Černe –TRIMO, Primož Bernard – KNAUFINSULATION, Matjaž Žnidaršič – REFLEX, Rajko Bezjak – URSA in drugi; moderator: Friderik Knez, ZAG)

13:00 – 13:30 Druženje z udeleženci ob prigrizku

Sodelujoči

Na dogodku so s predstavitvami aktivno sodelovali strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK, Zavoda za gradbeništvo Slovenije in Ministrstva za okolje in prostor ter predstavniki proizvajalcev. Prireditev je povezovala Neva Jejčič, GI ZRMK.

Na posvet so bili vabljeni predstavniki proizvajalcev, investitorjev, strokovnjaki, načrtovalci, predstavniki ministrstev in lokalnih skupnosti, upravljavci stavb in druga zainteresirana strokovna javnost.

Po dogovoru z IZS so pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Udeležba na posvetu je bila brezplačna.