Vabilo za sodelovanje pri strokovnem dialogu

Ministrstvo za okolje in prostor bo v letu 2022 v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pripravilo razpisno dokumentacijo in objavilo javni razpis za izvedbo testiranja beta različice slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (kTG), ki do določene mere sledijo evropskemu okviru Level(s). Z uvedbo kazalnikov trajnostne gradnje in pripadajočih meril po letu 2026, bo Slovenija pridobila pregleden način celovitega vrednotenja vplivov gradnje in prenove stavb v vseh fazah njihovega življenjskega cikla, kar bo pripomoglo k doseganju ključnih ciljev za njen prehod v nizkoogljično družbo.

Vabilo se nanaša na predhodno posvetovanje naročnika z zasebnimi gospodarskimi družbami in javnimi organi, ki so lahko potencialni ponudniki v postopku javnega naročanja. K strokovnem dialogu vabimo vse zainteresirane subjekte, ki planirajo investicijo za projektiranje novogradnje ali rekonstrukcije stavb v letu 2022 ali 2023. Za namen testiranja beta različice kTG imamo zagotovljena dodatna sredstva. Želimo pripraviti kvalitetno in za ponudnike sprejemljivo razpisno dokumentacijo ter pridobiti informacije o planiranih naročilih projektne dokumentacije v fazah IZP, DGD ali PZI, kot sledi v nadaljevanju.

Rok za vaš odziv: 22. 4. 2022

Povezave:

Vabilo za sodelovanje pri strokovnem dialogu

Strokovni dialog – tabela