Vabilo na delavnico - Kazalnik 4.1 – Kakovost notranjega zraka (on-line, 30. junij 2022)

Delavnica je namenjena srečanju s strokovnjaki na področju kakovosti zraka v stavbah in posvetovanju z deležniki o uporabi SLO kazalnikov trajnostne gradnje po evropskem okviru Level(s) v praksi.

On-line (ZOOM), v četrtek, 30. junija 2022, med 9:30 in 13:00 uro.

Zdravo in udobno notranje okolje postaja vse bolj pomemben dejavnik pri načrtovanju gradnje in prenove stavb, saj v sodobnih družbah v stavbah oz. v notranjih bivalnih in delovnih prostorih preživimo večino svojega časa, po ocenah kar preko 90 odstotkov. Na zdravje in počutje uporabnikov v notranjih prostorih vpliva več parametrov, pri tem pa je ključna kakovost notranjega zraka, ki je odvisna od izmenjave zraka z zunanjostjo, kakovosti zunanjega zraka, zunanjih dejavnikov, lastnosti notranjih površin in virov onesnaževal (vrsta in koncentracija le teh), kakovosti stavbnega ovoja in dejavnosti, ki se odvijajo v posameznem prostoru.

Vabilo na delavnico

PRIJAVAPOSNETKI DELAVNICE - V "GRADIVIH"

Program dogodka:

Kazalniki 4.1 – Kakovost notranjega zraka

četrtek, 30. junij 2022, med 9:30 in 13:30 v e-obliki oz. preko ZOOM-a

Ura Naslov predavanja Predavatelj
9:30 – 11:45 Srečanje s strokovnjaki
9:30 – 9:40 Uvodni nagovor Neva Jejčič, GI ZRMK
9:40 – 10:00 Uvod v kTG in testiranje

izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

GI ZRMK

10:00 – 10:20 Uvod v kazalnik 4.1 doc. dr. Sabina Jordan, ZAG
10:20 – 11:05 Potenciali CFD orodij pri načrtovanju IAQ v stavbah

prof. dr. Simon Muhič,

SIMUTEH, Dr. Simon Muhič / INOVEKS

11:05 – 11:30 Emisije hlapnih in polhlapnih organskih spojin gradbenih proizvodov

doc. dr. Andreja Kukec,

UL  – Medicinska fakulteta / Nacionalni inštitut za javno zdravje

11:30 – 11:40 Razprava
11:40 – 11:50 Odmor
11:50 – 13:30 Posvetovanje z deležniki – primeri dobre prakse
11:50 – 12:10 Predstavitev tehnične smernice Zaščita pred radonom v stavbah

Friderik Knez,

ZAG

12:10 – 12:30 Okoljske oznake na trgu z gradbenimi proizvodi v Republiki Sloveniji s poudarkom na oznakah za VOC

Meta Arh, Arhea Solution

 

12:30 – 12:50 Izbira materialov za Knauf Insulation Experience Center Domen Ivanšek, Knauf insulation
12:50 – 13:00 Uravnoteženje vidikov trajnostne gradnje mag. Miha Tomšič, GI ZRMK
13:00 – 13:30 Razprava GI ZRMK, ZAG
Moderatorka: Neva Jejčič, GI ZRMK

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa.

Vsebinska priprava delavnice: izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl (GI ZRMK) in Sabina Jordan (ZAG).

Udeležba na strokovni delavnici je brezplačna, kljub temu prosimo, da se na delavnico prijavite najkasneje dan pred dogodkom (do 29. junija 2022) preko spletne prijavnice TUKAJ.

Prijavljeni udeleženci prejmejo spletno povezavo do ZOOM-a preko e-pošte, povezava bo dostopna tudi na spletni platformi www.kazalnikitrajnostnegradnje.si v rubriki novice in dogodki (www.kazalnikitrajnostnegradnje.si/novice-in-dogodki).

Vlogo za dodelitev kreditnih točk smo poslali na stanovski združenji IZS in ZAPS.

Informacijo o številu dodeljenih točk s strani zbornic vam bomo posredovali naknadno.

Vljudno vabljeni.