Kazalniki trajnostne gradnje za slovensko okolje, v reviji IZS NOVO

Strokovni članek z naslovom Kazalniki trajnostne gradnje za slovensko okolje, ki sta ga pripravila GI ZRMK in ZAG in je bil objavljen v reviji IZS NOVO , letnik 23, št. 96, december 2020 (str. 20-22), si lahko ogledate tako, da kliknete na sliko članka.