Predavanje na Konferenci krožne, manjogljične in pametne stavbe

Predavanje z naslovom Razvoj slovenskega sistema kazalnikov trajnostne gradnje na E-konferenci krožne, manjogljične in pametne stavbe, 6. novembra 2020, v organizaciji Fit Media, 6. novembra 2020.

Ciljna skupina: strokovna javnost – strokovnjaki s področja trajnostne gradnje in krožnega gospodarstva v gradbeništvu (preko 100 udeležencev).

Gradiva: https://www.zelenaslovenija.si/455/konferenca-krozne-manjogljicne-in-pametne-stavbe

Prispevek je objavljen v Priročniku Prehod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe: priročnik za krožno gospodarstvo, Celje: Fit media, 2020, Str. 38-46, ki je dostopen na:

https://www.zelenaslovenija.si/media/uploads/Knjiznica/Strokovne_publikacije/Prehod_v_trajnostno_gradnjo_in_zivljenjski_cikel_stavbe/Prirocnik_za_krozno_gospodarstvo_-_Prehod_v_trajnostno_gradnjo_in_zivljenjski_cikel_stavbe.pdf

ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, TOMŠIČ, Miha, JORDAN, Sabina, KNEZ, Friderik. Razvoj slovenskega sistema kazalnikov trajnostne gradnje. V: VOLFAND, Jože (ur.), et al. Prehod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe : priročnik za krožno gospodarstvo. Celje: Fit media, 2020. Str. 38-46, ilustr. ISBN 978-961-6283-60-1. [COBISS.SI-ID 40360451]